Matrikkelens EndringsloggAPI

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/15/2017 2:49:59 PM

Details service alert

Alert type: Endret datainnhold

Type: WWW:LINK-1.0-http--link

Alert date: 15/02/2017

Effective date: 01/06/2017

The alert message: Skjermingsverdige bygningsinformasjon vil bli "filtrert bort" fra kartverkets IKT-tjenester over matrikkeldata og erstattes med verdien "NULL" (vha endringlsloggtjenesten). Det leveres da bare bygningsnummer, ev endringsløpenummer, koordinater og referanse til adresse og matrikkelenhet på de skjermingsverdige bygningstypene. Mer informasjon: http://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/skjermingsverdige-bygningstyper/