Matrikkelens EndringsloggAPI

Status: Retired
Updated: 15.02.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret datainnhold

Type: WWW:LINK-1.0-http--link

Alert date: 15.02.2017 00:00

Effective date: 01.06.2017 00:00

The alert message:

Skjermingsverdige bygningsinformasjon vil bli "filtrert bort" fra kartverkets IKT-tjenester over matrikkeldata og erstattes med verdien "NULL" (vha endringlsloggtjenesten). Det leveres da bare bygningsnummer, ev endringsløpenummer, koordinater og referanse til adresse og matrikkelenhet på de skjermingsverdige bygningstypene.
Mer informasjon: http://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/skjermingsverdige-bygningstyper/