Matrikkelens EndringsloggAPI

Status: Retired
Updated: 31.03.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret datainnhold

Type: WWW:LINK-1.0-http--link

Alert date: 31.03.2017 00:00

Effective date: 01.06.2017 00:00

The alert message:

Skjermingsverdige bygningsinformasjon vil bli "filtrert bort" eller koderverdier blir erstattet med fiktive verdier (vha endringlsloggtjenesten). Det leveres bygningsnummer, ev endringsløpenummer, bygningsstatus, koordinater og referanse til adresse og matrikkelenhet på de skjermingsverdige bygningstypene. Mer informasjon: http://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/skjermingsverdige-bygningstyper/