Matrikkelens EndringsloggAPI

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 3/31/2017 4:31:10 PM

Details service alert

Alert type: Endret datainnhold

Type: WWW:LINK-1.0-http--link

Alert date: 31/03/2017

Effective date: 01/06/2017

The alert message: Skjermingsverdige bygningsinformasjon vil bli "filtrert bort" eller koderverdier blir erstattet med fiktive verdier (vha endringlsloggtjenesten). Det leveres bygningsnummer, ev endringsløpenummer, bygningsstatus, koordinater og referanse til adresse og matrikkelenhet på de skjermingsverdige bygningstypene. Mer informasjon: http://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/skjermingsverdige-bygningstyper/