Matrikkelen Web Services (SOAP)

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/15/2017 2:42:10 PM

Details service alert

Alert type: Endret datainnhold

Type: W3C:WS

Alert date: 15/02/2017

Effective date: 01/06/2017

The alert message: Skjermingsverdige bygningsinformasjon vil bli "filtrert bort" fra kartverkets IKT-tjenester over. Det leveres da bare bygningsnummer, ev endringsløpenummer, koordinater og referanse til adresse og matrikkelenhet på de skjermingsverdige bygningstypene. Virksomheter må søke særskilt for å få tilgang til informasjon om skjermingsverdige bygningstyper. Mer informasjon på denne nettsiden: http://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsinformasjon/skjermingsverdige-bygningstyper/