Cadastre - Road address

Status: Retired
Updated: 03.07.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 03.07.2020 00:00

Effective date: 03.10.2020 00:00

The alert message:

Nytt objekt Atkomst. En adresse kan ha et eller to punkt koblet til seg som angir atkomst.
Ny kodeliste: Type atkomst, om det er generell- eller sommer/vinter-atkomst.
Ident og lokalId er endret til spesifikke navn, f.eks identifikasjonAdresse og adresseId.
Nye egenskaper: f.eks uuidAdresse, matrikkelen har innført uuid i tillegg til dagens lokalId.
Navnerom endres til Geonorges mal for dette.
SOSI-tag ..KOMM endres til ..KOMMUNENUMMER.