Cadastre - property 2020

Status: Retired
Updated: 01.01.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Discontinued test dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 01.01.2020 00:00

Effective date: 01.01.2020 00:00

The alert message:

Test-datasettet avvikles da det ordinære datasettet med ny administrativ inndeling gjeldene fra 1.1.2020 er tilgjengelig.