Cadastre - property 2020

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/1/2020 12:17:10 PM

Details dataset alert

Alert type: Discontinued test dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 01/01/2020

Effective date: 01/01/2020

The alert message: Test-datasettet avvikles da det ordinære datasettet med ny administrativ inndeling gjeldene fra 1.1.2020 er tilgjengelig.