Cadastre – Building points 2020

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 12/25/2019 10:52:42 PM

Details dataset alert

Alert type: Discontinued test dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 25/12/2019

Effective date: 25/12/2019

The alert message: Test-datasettet avvikles da det ordinære datasettet med ny administrativ inndeling gjeldene fra 1.1.2020 er tilgjengelig.