Matrikkelen Enkel WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/8/2019 2:56:28 PM

Details service alert

Alert type: Changed data content

Type: OGC:WMS

Alert date: 08/01/2019

Effective date: 08/01/2019

The alert message: Tjeneste vil gå mot data som oppdateres hyppigere. Matrikkelnummer-tekst vil skrive alle matrikkelnummerne knyttet til en teig, - også seksjonsnummere. Ikke endret lagnavn, men endret klassenavn. Endret signatur på hjelpelinjer, f.eks blir fiktiv hjelpelinje små-stiplet mens hjelpelinje vannkant blir langstiplet (det var motsatt). Dette for å tilpasse mot tegneregler i samla systemspesifikasjon og annen MatrikkelWMS. Ny tegneregel for omtvistet grense (uavklart), - ekstra-lang-stiplet