Matrikkelen Enkel WMS

Status: Retired
Updated: 08.01.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data content

Type: OGC:WMS

Alert date: 08.01.2019 00:00

Effective date: 08.01.2019 00:00

The alert message:

Tjeneste vil gå mot data som oppdateres hyppigere.
Matrikkelnummer-tekst vil skrive alle matrikkelnummerne knyttet til en teig, - også seksjonsnummere.
Ikke endret lagnavn, men endret klassenavn.
Endret signatur på hjelpelinjer, f.eks blir fiktiv hjelpelinje små-stiplet mens hjelpelinje vannkant blir langstiplet (det var motsatt). Dette for å tilpasse mot tegneregler i samla systemspesifikasjon og annen MatrikkelWMS. Ny tegneregel for omtvistet grense (uavklart), - ekstra-lang-stiplet