Cadastre – Property maps

Status: Retired
Updated: 20.03.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Discontinued dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 20.03.2019 00:00

Effective date: 20.06.2019 00:00

The alert message:

Dette datasettet skal utgå fra Geonorge-distribusjon, men erstattes av "Matrikkelen-Eiendomskart Teig".