Cadastre - property

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/3/2020 11:57:47 AM

Details dataset alert

Alert type: Errors in data

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 03/01/2020

Effective date: 03/01/2020

The alert message: "Klippekniver" i kommunegrensene (2020-struktur) er foreløpig ikke helt nøyaktige, slik at det kan være noe "rare" data i kanten av datasettet (små-flater og "Kantutsnitt-linjer"). I tillegg er det problem med enkelte flater der bue-geometri inngår (noen flater har misformede buer kalt "Kantutsnitt").