Cadastre - property

Status: Retired
Updated: 25.02.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 25.02.2022 15:03

Effective date: 15.05.2022 15:03

The alert message:

Utsatt iverksetting av justert modell ref tidligere varsel: Produktspesifikasjon er oppdatert mot matrikkelen.
Ny datatype er Matrikkelenhet på Teig. Tidligere datatype Matrikkelnummer er flyttet til denne, i tillegg til matrikkelenhet-egenskaper som: bruksnavn, matrikkelenhetstype, harAvtaleGrensePunktfeste, harKulturminne og
matrikkelenhetId mm, SOSI-tag: MATRIKKELENHET.
I tillegg: UUIDer, oppgittVolum og generert nøyaktighet på flater (test).
Egenskapene Identifikasjon og lokalId får spesifikke navn, f.eks IdentTeig og TeigId, endret navnerom.