Cadastre - property

Status: Valid
Updated: 19.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: The quality of the data has changed

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 19.10.2023 08:30

Effective date: 02.11.2023 08:30

The alert message:

Forbedret flatedanning-rutiner i distribusjonsdatabasen for å unngå feil. Det har vært noen tilfeller av feil, spesielt for flater med øyer.
Bue-geometri blir «stroket» og leveres som kurver med tette punkter (maks. 1 cm fra bue-geometri) for å unngå
deformasjon ved transformasjoner.
Nøsteretning for flater i GML er nå i henhold til GML-standarden. Ytre flateavgrensning skal nøstes i retning
mot klokken, og indre avgrensning i retning med klokken.
Etter noen dager stans i oppdatering, vil filer produseres fortløpende og være ferdig rundt  2. november