Cadastre - property

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 10/30/2019 3:28:50 PM

Details dataset alert

Alert type: Format changes

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 30/10/2019

Effective date: 01/01/2020

The alert message: Leveranser av Matrikkelen-Eiendomskart teig i postGis-format vil fra 1/1 2020 være basert på PostgreSQL 9.6. Dette innebærer at brukere må ha denne versjonen eller nyere for å kunne lese leveransen.