Cadastre - property

Status: Retired
Updated: 28.02.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 08.12.2021 12:00

Effective date: 08.03.2022 12:00

The alert message:

Ikrafttredelsesdato er utsatt til 15/5 (se ny oppføring)
Produktspesifikasjon er oppdatert mot matrikkelen.
Ny datatype er Matrikkelenhet på Teig. Tidligere datatype Matrikkelnummer er flyttet til denne, i tillegg til matrikkelenhet-egenskaper som: bruksnavn, matrikkelenhetstype, harAvtaleGrensePunktfeste, harKulturminne og
matrikkelenhetId mm, SOSI-tag: MATRIKKELENHET.
I tillegg: UUIDer, oppgittVolum og generert nøyaktighet på flater (test).
Egenskapene Identifikasjon og lokalId får spesifikke navn, f.eks IdentTeig og TeigId, endret navnerom.