Matrikkelen - Eiendomskart Teig

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 3/20/2019 10:51:23 AM

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 20/03/2019

Effective date: 20/03/2019

The alert message: Det er tilgjengelig et nytt datasett: Matrikkelen-Eiendomskart-Teig. Dette datasettet erstatter tidligere Matrikkelen-Eiendomskart på SOSI/Shape formatet. Innholdet er tilsvarende, men noen navn er endret, tilpasset MatrikkelAPI og SOSI. Distribusjoner er satt opp mot en distribusjonsløsning med endringslogg-tjeneste mot Matrikkelen. De ulike distribusjonene har ulik oppdateringsfrekvens, fra 15 minutters forsinkelse på WFS, daglig for WMS, ukentlige for nedlasting av filer og databaser.