Matrikkelen - Eiendomskart Teig WFS

Status: Valid
Updated: 08.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WFS

Alert date: 08.12.2021 12:00

Effective date: 08.03.2022 12:00

The alert message:

Spesifikasjonen til datasettet tjenesten går er noe oppdatert. Det vises til varsel for datasettet Matrikkelen-Eiendomskart teig