Matrikkelen Eiendomskart Teig - historiske data 2019

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 12/16/2020 9:51:43 AM

Details dataset alert

Alert type: Errors in data

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 16/12/2020

Effective date: 16/12/2020

The alert message: Datasettet vil ikke være tilgjengelig for nedlasting i noen timer i dag 16.12.2020. Dette er på grunn av rutiner som gjør datasettet åpent tilgjengelig (ikke tilgangsbegrenset).