Cadastre – Building points

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 12/20/2019 10:51:55 AM

Details dataset alert

Alert type: Inadequate updating of data

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 20/12/2019

Effective date: 20/12/2019

The alert message: Noen bygninger er ikke blitt oppdatert med nytt kommunenummer 2020. Dette gjelder bygningsfiler merket (ny) i kartkatalogen. Mangelen skal bli rettet innen 23. desember