Cadastre – Building points

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 12/18/2019 2:40:41 PM

Details dataset alert

Alert type: New administrative divisions

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 18/12/2019

Effective date: 18/12/2019

The alert message: Datasettet er tilgjengelig i henhold til ny administrativ inndeling gjeldene fra 1.1.2020 som følge av kommune- og regionsreformen. Dette gjelder både innhold i datasettet og inndeling ved distribusjon.