Cadastre – Address

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 12/20/2019 11:00:43 AM

Details dataset alert

Alert type: Inadequate updating of data

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 20/12/2019

Effective date: 20/12/2019

The alert message: Gjelder adressefiler merket "(ny)" i kartkatalogen, -ny kommunestruktur: Noen adresser er ikke blitt oppdatert med nytt kommunenummer 2020. Dette er planlagt rettet til 26. desember