Cadastre – Address

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 7/3/2020 3:57:16 PM

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 03/07/2020

Effective date: 03/10/2020

The alert message: Nytt objekt Atkomst. En adresse kan ha et eller to punkt koblet til seg som angir atkomst. Ny kodeliste: Type atkomst, om det er generell- eller sommer/vinter-atkomst. Ident og lokalId er endret til spesifikke navn, f.eks identifikasjonAdresse og adresseId. Nye egenskaper: f.eks uuidAdresse, matrikkelen har innført uuid i tillegg til dagens lokalId. Navnerom endres til Geonorges mal for dette. SOSI-tag ..KOMM endres til ..KOMMUNENUMMER.