Matrikkelen - Adresse WFS

Status: Retired
Updated: 03.07.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WFS

Alert date: 03.07.2020 00:00

Effective date: 03.10.2020 00:00

The alert message:

Nytt objekt Atkomst. Se endringsmelding for datasettet Matrikkelen-Adresse