Matrikkelen - Adresse WFS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 7/3/2020 3:59:46 PM

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WFS

Alert date: 03/07/2020

Effective date: 03/10/2020

The alert message: Nytt objekt Atkomst. Se endringsmelding for datasettet Matrikkelen-Adresse