Matrikkelen - Adresse WFS

Status: Retired
Updated: 22.06.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 22.06.2018 00:00

Effective date: 25.06.2018 00:00

The alert message:

Ny WFS-tjeneste over nytt datasett Matrikkelen-Adresse