Matrikkelen - Adresse Leilighetsnivå

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/21/2019 11:51:43 AM

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 21/05/2019

Effective date: 21/05/2019

The alert message: Offisielle fysiske adresser registrert i Matrikkelen. Data leveres her i en annen struktur enn i datasettet "Matrikkelen-Adresse". Her leveres adressen på leilighetsnivå, -det vil si med bruksenhetsnummer (H0102). En bygning med f.eks ti leiligheter er representert med ti adresseobjekter.