Matrikkelen Adresse - historiske data 2019

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 4/7/2020 6:46:12 PM

Details dataset alert

Alert type: New annual edition

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 07/04/2020

Effective date: 07/07/2020

The alert message: Det er lagt ut års-versjoner av "Matrikkelen geodataleveranser" Du finner de historiske versjonene under "Datasettserier" i Kartkatalogen