MarineNatureTypesWMS

Status: Retired
Updated: 27.03.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 27.03.2020 00:00

Effective date: 01.07.2020 00:00

The alert message:

Kartlaget «Biotoper - Eggakanten/TromsIII/Vest-Finnmark» (LAYER NAME= Biotoper_Egk_TR3_FM) vil bli fjernet fra karttjenesten MarinNaturtyperWMS2.
I oktober 2019 ble et nytt kartlag «Biotoper - Barentshavet (MAREANO)» (LAYER NAME= Biotoper_Barents) lagt til i tjenesten. Det nye kartlaget, som er basert på nye modelleringer og dekker flere områder i Barentshavet, erstatter «Biotoper - Eggakanten/TromsIII/Vest-Finnmark».
Endringer trår i kraft fra og med 01.07.2020.