MarinGrenseWMS3

Status: Retired
Updated: 19.02.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 19.02.2020 00:00

Effective date: 19.02.2020 00:00

The alert message:

MarinGrenseWMS3 erstatter MarinGrenseWMS2. MarinGrenseWMS3 viser datasettet Mulighet for marin leire (MML), kun for områder der løsmasser er kartlagt i målestokk 1:50 000 eller mer detaljert. Det er ikke dekning for MML der løsmasser er kartlagt i grovere målestokk, men marine avsetninger kan likevel forekomme for arealer under marin grense. MarinGrenseWMS2 vil bli slettet 19.05.2020.