Marine limit WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/19/2020 2:46:20 PM

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 19/02/2020

Effective date: 19/05/2020

The alert message: MarinGrenseWMS2 er erstattet av MarinGrenseWMS3. MarinGrenseWMS3 viser datasettet Mulighet for marin leire (MML), kun for områder der løsmasser er kartlagt i målestokk 1:50 000 eller mer detaljert. Det er ikke dekning for MML der løsmasser er kartlagt i grovere målestokk, men marine avsetninger kan likevel forekomme for arealer under marin grense. MarinGrenseWMS2 vil bli slettet 19.05.2020.