Marine limit WMS

Status: Retired
Updated: 02.06.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 02.06.2022 13:50

Effective date: 02.06.2022 13:50

The alert message:

Tjenesten MarinGrenseWMS4 erstatter MarinGrenseWMS3. Følgende kartografi er endret: Marin grense punkt - nytt symbol for punkt som ikke er med i modellering. Areal over marin grense - endring i farge og tykkelse på stripene. Areal under marin grense - her er det to kartlag med ulik symbolisering nå. MML (Mulighet for marin leire) - Stor sett fraværende: har fått tynne striper.