Mareano kjemistasjoner WFS

Status: Retired
Updated: 02.07.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 02.07.2021 00:00

Effective date: 02.07.2021 00:00

The alert message:

WFS-tjeneste som leverer datasettet "Mareano kjemistasjoner".