Mareano kjemistasjoner WFS

Status: Retired
Updated: 25.01.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WFS

Alert date: 25.01.2022 11:55

Effective date: 25.04.2022 11:55

The alert message:

Tjenesten leverer datasettet "Mareano Kjemistasjoner" i henhold til ny UML-modell hvor egenskapen "prosjekt" er lagt til objekttypen "Kjemistasjon".