Landskap - WMS

Status: Retired
Updated: 26.04.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 26.04.2017 00:00

Effective date: 01.09.2017 00:00

The alert message:

Alle wms-tjenester som forvaltes av NIBIO endrer navn fra «skogoglandskap.no» til «nibio.no». NIBIO endrer samtidig kommunikasjonsprotokoll fra http til https. De nye adressene er lagt ut på Geonorge og NIBIOs nettsider. Produktark og presentasjonsregler endres etter hvert. De gamle tjenesteadressene legges ned 1/9-2017. Den nye adressen er: https://wms.nibio.no/cgi-bin/landskap?service=wms&request=getcapabilities