Salmon locations WMS

Status: Retired
Updated: 07.12.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WMS

Alert date: 07.12.2022 13:50

Effective date: 07.03.2023 13:50

The alert message:

Tjenesten Laksekart WMS inneholder et kartlag som viser utløpspunkter for nasjonale laksevassdrag (layer_55). Dette laget vil bli fjernet fra tjenesten, ettersom denne informasjonen nå formidles gjennom tjenesten Anadrome laksefisk WMS.