Kystverkets WMS

Status: Retired
Updated: 15.09.2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 15.09.2016 00:00

Effective date: 15.12.2016 00:00

The alert message:

URL til gjeldende WMS fra Kystverket endres. Strukturen på innholdet er også noe endret, noe som fører til at man må legge inn tjenesten på ny i respektive klientløsninger. NB! Det ble tidligere varslet at det IKKE ble noen endring i URL, men for å gi brukerne litt mer tid på seg ble det besluttet å opprette ny URL - http://services.kystverket.no/wms.ashx?, samt videreføre gammel tjeneste under gammel URL en periode til. Nedstenging av gammel tjeneste vil varsles her i god tid før denne tas ned.