Kystverkets WMS

Status: Retired
Updated: 31.08.2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret datastruktur

Type: OGC:WMS

Alert date: 31.08.2016 00:00

Effective date: 15.09.2016 00:00

The alert message:

URL til gjeldende WMS fra Kystverket endres ikke. Strukturen på innholdet blir imidlertid endret, noe som fører til at man må legge inn tjenesten på ny i respektive klientløsninger. I den nye tjenesten er det bl.a. etablert gruppelag, noe som gjør tjenesten mer oversiktlig. Tjenesten inneholder samtlige av Kystverkets temadata (med unntak av Navigasjonsinstallasjoner – denne tilbys som egen tjeneste) som vi pr. juni 2016 anser som ønskelig å dele.
NB! Tjenesten ble meldt endret 1. juli 2016.