Kystverkets WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 8/31/2016 10:24:43 PM

Details service alert

Alert type: Endret datastruktur

Type: OGC:WMS

Alert date: 31/08/2016

Effective date: 15/09/2016

The alert message: URL til gjeldende WMS fra Kystverket endres ikke. Strukturen på innholdet blir imidlertid endret, noe som fører til at man må legge inn tjenesten på ny i respektive klientløsninger. I den nye tjenesten er det bl.a. etablert gruppelag, noe som gjør tjenesten mer oversiktlig. Tjenesten inneholder samtlige av Kystverkets temadata (med unntak av Navigasjonsinstallasjoner – denne tilbys som egen tjeneste) som vi pr. juni 2016 anser som ønskelig å dele. NB! Tjenesten ble meldt endret 1. juli 2016.