Norwegian Coastal Administration WMS

Status: Valid
Updated: 25.05.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WMS

Alert date: 25.05.2023 09:43

Effective date: 09.06.2023 09:43

The alert message:

I Kystverkets WMS-tjeneste legges DOK-datasettet Ankringsområder ut med ny datamodell. Under kategorien "Sjøtrafikk og havner" vil de to datalagene "Ankringsområder" og "Ankringsområder (punkt)" erstattes med tre nye datalag: "Ankringsområder for sjøtransporten", "Opplagsområder for sjøtransporten" og "Riggområder i sjø". Se ellers informasjon i ny produktspesifikasjon som legges ut samtidig: "Ankringsområder".