Kulturminner WMS

Status: Retired
Updated: 14.08.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Unavailable service

Type: OGC:WMS

Alert date: 21.07.2023 09:09

Effective date: 21.10.2023 09:09

The alert message:

Tjenesten fungerer for tiden ikke. Dette skyldes problemer med databaseserveren tjenesten henter data fra.