Kulturminner WMS

Status: Retired
Updated: 21.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Unavailable service

Type: OGC:WMS

Alert date: 19.06.2023 09:29

Effective date: 19.09.2023 09:29

The alert message:

Tjenesten fungerer for tiden ikke. Dette skyldes problemer med databaseserveren tjenesten henter data fra.