Kulturminner - SEFRAK-bygninger WFS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 4/25/2017 9:25:13 AM

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WFS

Alert date: 25/04/2017

Effective date: 25/07/2017

The alert message: Tjenesten kjører på gammel server som skal avvikles. Følg med på Geonorge for ny URL.