Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner

Status: Retired
Updated: 25.03.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority