Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner WFS

Status: Retired
Updated: 07.04.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority