Cultural heritage - Cultural environments

Status: Retired
Updated: 27.08.2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Inadequate updating of data

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 27.08.2019 00:00

Effective date: 27.08.2019 00:00

The alert message:

Pga. feils√łking i Riksantikvarens forvaltningssystem for kulturminner vil data ikke bli oppdatert i uke 35. Dette gjelder kun datasett lastet ned fra Geonorge, samt WFS.