Cultural heritage - Immovable objects

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 8/27/2019 12:50:04 PM

Details dataset alert

Alert type: Inadequate updating of data

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 27/08/2019

Effective date: 27/11/2019

The alert message: Pga. feilsøking i Riksantikvarens forvaltningssystem for kulturminner vil data ikke bli oppdatert i uke 35. Dette gjelder kun datasett lastet ned fra Geonorge, samt WFS.