Coral reefs WFS

Status: Retired
Updated: 04.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 04.09.2023 10:11

Effective date: 04.09.2023 10:11

The alert message:

WFS-tjeneste til datasettet Korallrev  i henhold til UML-modell og produktspesifikasjon er nå tilgjengelig