Kommuneplanforslag WMS

Status: Retired
Updated: 13.09.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 13.09.2022 10:41

Effective date: 13.09.2022 10:41

The alert message:

Ny tjeneste for kommuneplanforslag. Erstatter tidligere test-tjeneste for kommuneplanforslag. Test-tjenesten vil bli tatt ned.