Soil - WMS

Status: Retired
Updated: 05.10.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 05.10.2020 00:00

Effective date: 05.01.2021 00:00

The alert message:

Layerne Grasdyrking_vanningsbasert, Grasdyrking_nedborsbasert, Korndyrking_vanningsbasert, Korndyrking_nedborsbasert fjernes fra tjenesten. Lignende tema finnes i den nye tjenesten Dyrkingsklassepotensial gras og korn: https://wms.nibio.no/cgi-bin/produksjonspotensial?