Soil - WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 10/5/2020 9:48:11 AM

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 05/10/2020

Effective date: 05/01/2021

The alert message: Layerne Grasdyrking_vanningsbasert, Grasdyrking_nedborsbasert, Korndyrking_vanningsbasert, Korndyrking_nedborsbasert fjernes fra tjenesten. Lignende tema finnes i den nye tjenesten Dyrkingsklassepotensial gras og korn: https://wms.nibio.no/cgi-bin/produksjonspotensial?