Soil - WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 4/27/2020 3:29:49 PM

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 27/04/2020

Effective date: 27/04/2020

The alert message: Kartlaget "dekning1" endrer klasseinndeling. Klasseinndelinger endres fra "Mer enn 60% kartlagt" Til "Mer enn 50% kartlagt" og "10%-60% kartlagt" til "10%-50%". Kartlaget "dekning3" får endret innhold som følge av ny klasseinndeling.