Jordsmonn - WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 10/19/2016 11:10:38 AM

Details service alert

Alert type: Endret datainnhold

Type: OGC:WMS

Alert date: 19/10/2016

Effective date: 19/01/2017

The alert message: Følgende kartlag (layers) blir ikke lengre oppdatert og skal ut av tjenesten: Kartsignatur2 Lokale_jordressurser (Lokale jordressurser) Miljotiltak (Miljøtiltak) Jordarbeiding Dybde_fjell (Dybde fjell) Grovt_materiale (Grovt materiale) Organisk_jord (Organisk jord) Leirinnhold Karbonater Plan_jordmasse (Plan jordmasse) Hellingsgrad Gronnsak_klima (Grønnsak klima (kun Vestfold)) For mer informasjon, se http://www.skogoglandskap.no/artikler/2007/nedlastingsinfo_jordmonn