Jordsmonn - WMS

Status: Retired
Updated: 19.10.2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret datainnhold

Type: OGC:WMS

Alert date: 19.10.2016 00:00

Effective date: 19.01.2017 00:00

The alert message:

Følgende kartlag (layers) blir ikke lengre oppdatert og skal ut av tjenesten:
Kartsignatur2
Lokale_jordressurser (Lokale jordressurser)
Miljotiltak (Miljøtiltak)
Jordarbeiding
Dybde_fjell (Dybde fjell)
Grovt_materiale (Grovt materiale)
Organisk_jord (Organisk jord)
Leirinnhold
Karbonater
Plan_jordmasse (Plan jordmasse)
Hellingsgrad
Gronnsak_klima (Grønnsak klima (kun Vestfold))
For mer informasjon, se http://www.skogoglandskap.no/artikler/2007/nedlastingsinfo_jordmonn