Soil - WMS

Status: Retired
Updated: 25.01.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 25.01.2021 00:00

Effective date: 25.04.2021 00:00

The alert message:

Erosjonsrisiko-layeret fjernes fra denne wms’en, og et nytt flateerosjonsrisko-kartlag er nå tilgjengelig i en egen erosjonsrisiko-wms sammen med kartlag for drågerosjon. Informasjon om den nye erosjonsrisiko-wms’en: https://www.nibio.no/tema/jord/jordkartlegging/jordsmonnkart/nytt-erosjonsrisikokart?