Soil - WMS

Status: Retired
Updated: 27.04.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 27.04.2020 00:00

Effective date: 27.04.2020 00:00

The alert message:

Kartlaget "dekning1" endrer klasseinndeling. Klasseinndelinger endres fra "Mer enn 60% kartlagt" Til "Mer enn 50% kartlagt" og "10%-60% kartlagt" til "10%-50%". Kartlaget "dekning3" får endret innhold som følge av ny klasseinndeling.