Industrial minerals WMS

Status: Retired
Updated: 18.10.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 18.10.2021 14:27

Effective date: 18.10.2021 14:27

The alert message:

Tjenesten IndustrimineralerWMS3 erstatter IndustrimineralerWMS2. IndustrimineralerWMS3 viser både areal- og punktoppføringer for industrimineraler. Datasettet gir en oversikt over dokumenterte forekomster, prospektive områder, registreringer hvor det er observert og/eller analysert forhøyede verdier av økonomisk interessante mineraler og provinser. De dokumenterte forekomstene inneholder en vurdering av offentlig betydning.